Monday 11/23
OKC PM
Good
Tulsa PM
Good
Lawton Ozone
Good